A po kujdeseni për mikrobiomën tuaj të shëndetshme vagjinale? Nëse jo, ju duhet!

Mikrobioma vaginale përbëhet nga një bollëk specie bakteriale komensale me përfaqësimin më të bollshëm nga speciet Lactobacillus. Një mikrobiomë e ekuilibruar mirë në rajonin vagjinal është thelbësore në parandalimin e infeksioneve të traktit gjenital; megjithatë, provat e fundit tregojnë se mund të ndikojë edhe në zhvillimin e ndryshimeve malinje në qafën e mitrës dhe përbërësit e tjerë të traktit gjenital.

Një studim shumë i fundit ka treguar se nivelet e çekuilibruara dhe të reduktuara bakteret e shëndetshme vaginale të komensalit mund të rrisin mundësinë e një gruaje për kancer të vezoreve. …


Nëse dëshironi të hiqni qafe qimet e tepërta në këmbë, fytyrë, krahë, sqetulla ose bikini, keni disa mundësi. Teksa depilimi me dyll dhe rruajtja janë disa nga opsionet më të zakonshme, shpesh mund të shoqërohen me probleme.

Që të përdorni dyllin duhet të rrisni qimet tuaja mjaftueshëm sa për ta bërë proçedurën efektive, gjë që nënkupton se disa ditë duhet të duroni me qime të rritura. Rruajtja me brisk kërkon përsëritje të shpeshtë. Të dyja zgjidhjet kërkojnë mirëmbajtje të rregullt dhe kostot e bashkëlidhura mund të shtohen me kalimin e kohës.

1- Epilimi me laser është kosto-efektiv

Epilimi me laser (shpesh i njohur si depilimi me…


Njerëzit përdorin tatuazhet për të shprehur individualitatin dhe pasionet e tyre. Shpesh janë një mënyrë për të përkujtuar ose festuar një ngjarje të veçantë. Më shumë se 20% e individëve të rriturve kanë të paktën një tatuazh dhe pothuajse 40% e të gjithë njerëzve midis moshës 18–29 vjec kanë një tatuazh. Historia e tatuazheve është e lashtë dhe përfshin pothuajse të gjitha kulturat njerëzore dhe grupet etnike. Vitet e fundit, tendenca e modeleve të tatuazheve dhe artistëve është rritur në mënyrë dramatike dhe është shumë më e lehtë për të bërë një të tillë. …

Klinika San Luca

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store