Pse njerëzit bëjnë tatuazhe dhe pastaj vendosin t’i heqin ato?

Njerëzit përdorin tatuazhet për të shprehur individualitatin dhe pasionet e tyre. Shpesh janë një mënyrë për të përkujtuar ose festuar një ngjarje të veçantë. Më shumë se 20% e individëve të rriturve kanë të paktën një tatuazh dhe pothuajse 40% e të gjithë njerëzve midis moshës 18–29 vjec kanë një tatuazh. Historia e tatuazheve është e lashtë dhe përfshin pothuajse të gjitha kulturat njerëzore dhe grupet etnike. Vitet e fundit, tendenca e modeleve të tatuazheve dhe artistëve është rritur në mënyrë dramatike dhe është shumë më e lehtë për të bërë një të tillë. Prandaj, ndodh shpesh që njerëzit të bëjnë një tatuazh në mënyrë spontane dhe janë më pak të vetëdijshëm për ndryshimin e opinionit me kalimin e kohës.

Ndonjëherë, vjen momenti kur njerëzit zgjedhin të heqin, korrigjojnë apo mbulojnë një tatuazh. Kjo vjen për shkak të perceptimit se kanë ndryshuar ose janë rritur përtej një tatuazhi të veçantë.

Në shumë raste, një tatuazh mund të jetë simboli i fundit i një marrëdhënieje të humbur ose të dhimbshme. Për këta individë, të kesh një tatuazh të lidhur me një ish-partner të hequr mund të jetë pjesë e procesit të shërimit. Njerëz të tjerë mund të ndjejnë se një tatuazh, veçanërisht në një vend shumë të dukshëm në trup, mund të mos i lejojë ata që të ecin në rrugën e punësimit ose të karrierës.

Pavarsisht se ]farë tatuazhi keni dhe pse dëshironi ta hiqni atë, klinika San Luca mund t’ju ndihmojë me teknologjinë më të fundit laser Q-switched.

Para përdorimit të laserit, heqja e tatuazheve ishte një proçes i vështirë i cili përfshinte eksfolimin dhe dermabrasionin. Edhe pas gjithë punës së vështirë, pigmentet shpesh ishin shumë të thella për tëu hequr. Sidoqoftë, me teknologjinë laser, rezultatet janë shumë më të favorshme. Tatuazhet janë bërë të përhershëm për shkak të metaleve që ato përmbajnë, të tilla si mangan, bakër, plumbi dhe nganjëherë mërkur. Qelizat e bardha të gjakut do të përpiqen të heqin depozitat metalike, por grimcat e bojës shpesh janë më të mëdha se qelizat e bardha të gjakut. Këtu mund të ndihmojë laseri që ne përdorim, i cili funksionon në një frekuencë shumë të ngushtë me shpejtësi të jashtëzakonshme. Shpejtësia dhe efekti termik i laserit shkatërron grimcat e bojës duke përdorur një proces të quajtur fototermolizë duke krijuar një efekt fotoakustik.

Nëse keni një tatuazh që nuk e doni më, ne kemi paisjen e përsosur që ju të merrni rezultatet që kërkoni. Lazeri që ne përdorim quhet Nd:Yag Q-Switch.

Informacione te metejshme per heqje tatuazhi

Originally published at https://sanluca.al on June 5, 2020.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store